Hur väl känner du till dina portugisiska siffror? Svara på de här 16 frågorna så fort du kan.

- 1. Vad är quatro plus nove?

- 2. Vad är quinze dividerat med cinco?

- 3. Vad är dez gånger dez?

- 4. Vad är vinte plus trinta?

- 5. Vad är doze minus três?

- 6. Vad är seis plus elva?

- 7. Hur många horas är det i en dia?

- 8. Hur många minutos är det i en hora?

- 9. Hur många anos är det i en decada?

- 10. Vad är duzentos minus oitenta e um?

- 11. Vad är setecentos e sessenta minus dois?

- 12. Vad är hälften av um mil?

- 13. Din middag kostade 25,50 € och du betalade 30 €. Hur mycket växel får du tillbaka?

- 14. Hur säger man det här talet? 3306

- 15. Hur säger man det här numret? 35860

- 16. Vad är um milhão minus um?

Kontrollera dina svar och hör uttalet på www.PracticePortuguese.com/AnswerKey