"Jag bjöd in Ukrainas president att besöka Lissabon och även tala i vårt parlament vid ett plenarsammanträde. Jag gjorde det, som jag sa, inom ramen för mina befogenheter, men jag var också medveten om att jag skulle ha parlamentets enorma majoritet med mig när jag gjorde denna begäran, som omedelbart accepterades", meddelade Santos Silva.

Enligt arbetsordningen åligger det republikens församlingsordförande, efter att ha hört ledarkonferensen, "att i undantagsfall bjuda in nationella och utländska personer att ta plats i plenarsalen och tala".

Parlamentets talman sade också att han ställde "den mycket stora kunskap som finns" i församlingen till förfogande, "oavsett om det är på deputerade nivå, i utskottet för Europafrågor, men också i andra utskott eller på tjänstemannanivå", för att stödja Ukraina i processen för att ansöka om medlemskap i Europeiska unionen.

"Och min förhoppning är att vi vid president Stefanchuks nästa besök här i republikens församling kan underteckna ett samförståndsavtal som formaliserar detta samarbete", påpekade han.