Skattebördan på det genomsnittliga försäljningspriset för bensin 95 var i Portugal cirka 49,4 %, vilket är något lägre än genomsnittet i EU-27 (50,3 %) och högre än i Spanien (46,3 %)".

Bland de åtta länder som analyserats närmare - Italien, Spanien, Portugal, Grekland, Belgien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna - "hade Spanien det lägsta genomsnittliga försäljningspriset, cirka 4,8 cent/l lägre än det genomsnittliga priset i Portugal", konstaterar ERSE.

När det gäller enkel diesel "presenterade Portugal under första kvartalet 2023 genomsnittliga priser med skatter som var 9,0 cent/l lägre än de genomsnittliga värden som kontrollerades i EU-27", och "utan skatter var de nationella värdena 2,7 cent/l lägre än de genomsnittliga värdena i EU-27".

"Portugal uppvisade en skattebörda på genomsnittspriset för enkel diesel i storleksordningen 41,6 % under det aktuella kvartalet, ett värde som är lägre än genomsnittet i EU-27 (43,2 %)", uppger ERSE.