Diesel, som är det mest använda bränslet i Portugal, förväntas sjunka med fem cent och bensin med sex cent, enligt en rapport från ECO.

Från och med denna måndag kommer du att få betala 1,404 euro per liter enkel diesel och 1,599 euro per liter 95 enkel bensin, med hänsyn till de genomsnittliga värden som tas ut vid pumparna på måndagar, som offentliggjorts av direktoratet för energi och geologi (DGEG).

Dessa priser tar redan hänsyn till de rabatter som bensinstationerna tillämpar och översynen av tillfälliga skatteåtgärder för att mildra ökningen av bränslepriserna. I slutet av denna månad kommer "minskningen av skattebördan att vara 30 cent per liter diesel och 31,6 cent per liter bensin i maj". Det är en minskning med 2,8 cent för diesel och 2,4 cent för bensin.