I dagsläget har det rapporterats att mer än en miljon enskilda arter för närvarande är på gränsen till utrotning. Den växande mänskliga befolkningen driver på en utrotningshändelse eftersom vår kollektiva verksamhet fortsätter att ödelägga livsmiljöer, förorena miljön och förvärra betydande (negativa) miljö- och klimatförändringar.

Varje år samlas Förenta nationerna för att försöka förhandla fram ännu en COP-överenskommelse (Conference of the Parties) i syfte att skydda naturen. Forskare fortsätter att uppmana världssamfundet att hålla sina COP-löften och hänvisar till allt värre konsekvenser om varningarna ignoreras.

När vi utforskar de närmare detaljerna blir det tydligt att när en hel art försvinner är det inte bara deprimerande. Sådana förluster innebär en massiv påfrestning för naturvärlden med dess känsliga nät av ekosystem och dess extraordinära mångfald av geniala symbiotiska nätverk.

När en art dör ut försvinner en hel uppsättning egenskaper tillsammans med den. Det innebär gener, vissa beteenden, vanemässiga aktiviteter och unika interaktioner med andra djur och växter (som utvecklats under oräkneliga årtusenden). Allt detta försvinner plötsligt och oåterkalleligt ur mixen. Detta är nästan som att ta bort en kugge från en motor och sedan förvänta sig att motorn ska fortsätta att fungera felfritt.

Konsekvenser

Konsekvenserna av varje utrotning är helt klart katastrofala eftersom varje art spelar en så viktig roll i ett visst ekosystem. Den rollen kan vara att pollinera vissa växter, den kan vara att tillföra näringsämnen till jordstrukturen och på så sätt hålla en hel regnskog fruktbar och frisk så att andra arter också kan trivas under dess skyddande trädkrona. I princip är varje enskild arts funktion avgörande för hela ekosystemens välbefinnande. Varje förlust kan leda till att ett helt landskap förändras, och det är det som i slutändan påverkar oss alla. Det är därför ingen överdrift när forskare påpekar att om många arter försvinner kan det leda till att hela system kollapsar. I min bok är en miljon arter i riskzonen en MYCKET!

Utrotningshändelser är tyvärr inte ett helt modernt fenomen. Hundratals unika djur har redan försvunnit. På senare tid har människan fått skulden genom att utveckla överdrivet effektiva fiske- eller jaktmetoder som sätter vissa arter under ett outhärdligt tryck. I Sydafrika, till exempel, jagades Quagga (en typ av zebra) till utrotning under slutet av 1800-talet. Naturligtvis känner vi alla till den stackars gamla Dodo, den legendariska flyglösa fågeln som utrotades på ön Mauritius i slutet av 1600-talet. Tyvärr har Dodo blivit ett slags affischnamn för utrotning - en ikon för mänsklighetens mer ondskefulla sida.

Senare utrotningar har gjort det möjligt för människor att interagera med vissa arters sista kända exemplar (så kallade "endlingar"). Detta har varit hjärtskärande att observera eftersom vi alla vet att dessa så kallade slutlingar utgör det sista kapitlet i vad som var en hel evolutionär historia. Så, ni förstår, varje utdöende art är långt mer än en tragedi, det är faktiskt en katastrof.

År 2008 visade en rapport att inte mindre än 22 procent av Portugals inhemska arter är utrotningshotade. I denna siffra på 22 procent ingår 12 procent av Portugals 91 inhemska däggdjur. Om människor väljer att betrakta dessa siffror som ren statistik riskerar Portugal att förlora stora delar av sina inhemska växt- och djurarter för alltid. Naturens omfattande problem ligger alltså mycket närmare vårt hem än vad vi kanske vill tro.

Här är en kortfattad förteckning över några av Portugals utrotningshotade djur:

- Utter

- Bechsteins fladdermus

- Trädgårdsduva

- Geoffroys fladdermus

- Tumlare

- Azorerna Noctule-fladdermus

- Finval

- Portugisisk kejsarörn

- Pyrenéerna Desman

- Iberiskt lodjur

Det iberiska lodjuret är ett av Portugals mest sällsynta djur. Som namnet antyder är den här arten hemmahörande på den iberiska halvön och kan hittas i områden med täta buskage, skogar samt på gräsmarker och ängar (nära floder). Dessa katter är ensamma varelser med kort svans, stora spetsiga öron och långa ben som ger dem den häpnadsväckande förmågan att hoppa över två meter vertikalt! En vuxen lynx kan väga hela 20-25 pund, vilket är mer än dubbelt så mycket som en vuxen huskatt. Lynxens färg varierar under året för att upprätthålla ett optimalt kamouflage. De uppträder vanligtvis i en rödgul eller gråbrun färg.

Sedan har vi den lika magnifika portugisiska kejsarörnen som också råkar vara en av Europas mest hotade fåglar. Örnen är i riskzonen främst på grund av omfattande habitatförlust som orsakas av mänsklig verksamhet, t.ex. byggprojekt och gradvis avskogning. Detta, tillsammans med andra miljörelaterade påfrestningar orsakade av människan, har tvingat dessa magnifika rovfåglar att söka alternativa platser där de kan leva och föröka sig.

Pyrenéernas desman är ett annat sällsynt djur som finns här i Portugal. Denna varelse har en lång näsa som liknar en myrsländas nos. Denna nos används för att söka efter föda som blötdjur, maskar, larver, kräftdjur och så vidare. Desmanen är ett litet däggdjur som lever kring sjöstränder men som också har slagit sig ner kring gårdar och bosättningar där mat är lätt tillgänglig.

Unik plats

Portugals unika geografiska läge innebär att det finns många nordafrikanska och europeiska arter som lever här. Portugals mest hotade djur är ofta skygga varelser som lever i skogar, våtmarker och klippområden.

För att skydda vår planet blir det allt tydligare att vi först måste rädda växterna och djuren. Hållbarhet och miljöskydd är ett hett ämne just nu; följaktligen försöker allt fler människor att anta en miljövänlig livsstil. Naturligtvis vill vi alla ha en positiv inverkan på vår värld, men är vår växande mänskliga befolkning verkligen hållbar på lång sikt?

Allt vi som individer kan göra är små saker som att försöka resa mer hållbart, minska vår användning av skadlig plast och till och med välja hållbart producerade kläder.

Det andra stora problemet är det storskaliga matsvinnet. Hela 33-50 procent av vår mat går till spillo. Förutom att det kostar oss alla mycket pengar bör vi komma ihåg att all vår kasserade mat måste produceras, lagras och transporteras. Även när vi slänger den leder processerna till att ännu mer skadliga växthusgaser produceras. För att minska matsvinnet måste vi ändra våra inköpsvanor, planera våra måltider och därför köpa färre impulsköp. Mängden mat som stormarknaderna slänger är häpnadsväckande, vilket innebär att hela systemet är djupt bristfälligt.

Min gissning är att vi alla ödmjukt måste göra vårt bästa för att skydda naturen. Vi har länge förstått den intrikata väv av liv som upprätthåller naturen, men vi har kanske inte alltid varit så uppmärksamma på hur denna väv upprätthåller oss alla också. Hur svårt det än kan vara att föreställa sig ibland är vi också en del av naturens nät. Därför är vi också lika sårbara. Om vi inte är försiktiga kan vi en dag stå anklagade för att vara de ideliga arkitekterna av vår egen undergång. Uppriktigt sagt är det bättre att förebygga än att bota.
Author

Douglas Hughes is a UK-based writer producing general interest articles ranging from travel pieces to classic motoring. 

Douglas Hughes