Efter att ha köpt ett nytt hem rapporterar konsumenterna ofta om obehagliga situationer, t.ex. sprickor i väggar, kakel och mosaik, brister i sanitära installationer och skeva dörrar och golv. Inför dessa obehagliga överraskningar bör konsumenterna åberopa garantin som, som nämnts, omfattar väggar, tak, VVS och andra strukturella delar av fastigheten.

Fastighetens egenskaper måste beskrivas i bostadens tekniska datablad, så som de var vid köpet. Om det finns en bristande överensstämmelse har konsumenten rätt att få problemet åtgärdat utan kostnad, antingen genom reparation, utbyte eller till och med genom prisavdrag eller hävning av avtalet.


Hur ska konsumenten använda sig av garantin?


I och med den nya lagen behöver konsumenten inte rapportera felet inom en viss tid efter att ha fått kännedom om felet. Meddelandet måste ske via rekommenderat brev eller e-post med läskvitto, för att skydda konsumenten eller på något annat sätt som är möjligt att bevisa. Om du känner till ett fel vid köpet måste du anmäla det och fastställa en tidsfrist för säljaren att reparera det.

Om säljaren inte reagerar eller inte vidtar några åtgärder när du har anmält felet måste konsumenten vända sig till fredsdomaren eller till domstol. Talan måste väckas före utgången av en period på tre år från den dag då felet anmäldes, eftersom säljaren efter denna period är befriad från sin skyldighet att avhjälpa felet i fråga.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins