Det är "en försämringsgrad på 8,5 %", säger ministeriet under ledning av Manuel Pizarro och betonar att det är en av de "lägsta försämringsgraderna på europeisk nivå", tack vare "kombinationen av portugisernas stora vaccinationsvilja" och "en effektiv och ansvarsfull förvaltning av utbudet".

I teorin borde Portugal få mer än 20 miljoner doser vaccin mot Covid-19 i år, men man räknar med att det kommer att vara möjligt att minska mängden och förlänga leveranstiderna för vaccinerna. Ministeriet påminner om att det pågår en "pågående process" för att omförhandla ett kontrakt som undertecknades 2021, som ska genomföras av Europeiska kommissionen, för att "anpassa det till de aktuella epidemiologiska omständigheterna och vaccinationsstrategierna i varje medlemsstat".