I ett uttalande säger ANAREC att man blev "överraskad" av informationen om att ministerrådet har för avsikt att godkänna ett lagförslag "som utvidgar förbudet mot tobaksförsäljning till bensinstationer".

"Eftersom det är ytterst viktigt att främja hälsa och skydda befolkningen från exponering för miljötobaksrök verkar det inte för oss att denna väg tas genom att begränsa försäljningsställen för tobak", säger föreningen.

Åtgärden "visar sig vara ojämlik och diskriminerande, eftersom den gynnar och ökar intäkterna och försäljningen för en begränsad grupp av näringsidkare på bekostnad av andra, som i fallet med bensinstationer", anser föreningen.

"Låt oss vara realistiska: tobak kommer att fortsätta att säljas, försäljningen kommer att centraliseras till vissa inrättningar, vilket gynnar dessa företag och skadar andra", understryker föreningen.

ANAREC vädjar till regeringen att "ta ett steg tillbaka inom ramen för förbudet mot tobaksförsäljning på bensinstationer, en sektor som har lidit under de senaste åren".

Föreningen säger att den inte tidigare har hört talas om regeringens avsikt och att den fortfarande kommer att reagera formellt mot denna åtgärd som den anser vara "orättvis och oproportionerlig".

Försäljning av tobak i automater kommer att förbjudas 2025 och senare i år kommer rökning att förbjudas i utomhusutrymmen intill offentliga byggnader som skolor, högskolor och sjukhus, enligt ett lagförslag.

Målet är att begränsa försäljningen av tobak till tobaksautomater eller liknande och på flygplatser från och med januari 2025.