Om regeringens lagförslag godkänns av republikens församling kommer det inte längre att vara möjligt att sälja tobak direkt eller via automater på platser som restauranger, barer, konserthus och konsertlokaler, kasinon, mässor och utställningar.

Även på musikfestivaler, där det förekommer "mycket aggressiv marknadsföring för att främja köp och användning av tobak och även andra tobaksprodukter, nämligen uppvärmd tobak, kommer det att vara förbjudet att sälja dessa produkter", avslöjade statssekreteraren för hälsofrämjande åtgärder, Margarida Tavares.

Målet är att begränsa försäljningen av tobak till tobaksaffärer eller liknande inrättningar och på flygplatser från och med januari 2025.

Enligt tjänstemannen motiveras ändringarna av tobakslagen, som på torsdag ska godkännas av ministerrådet, i huvudsak av behovet av att i nationell lagstiftning införliva EU-direktivet av den 29 juni 2022, som likställer uppvärmd tobak med andra tobaksprodukter och förbjuder försäljningen av aromatiserad uppvärmd tobak.

Han betonade dock att "fokus verkligen ligger på hälsofrämjande", vilket innebär "att man inte ska uppmuntra till tobaksbruk och minska möjligheten att få tillgång till tobak, det vill säga försäljningen av tobak".

Skärpta regler

Reglerna för rökning i slutna utrymmen med tillträde för allmänheten, där det redan finns "stora restriktioner", kommer därför att skärpas.

"I princip finns det inte längre några platser där man kan röka", med undantag för vissa utrymmen, såsom restauranger, barer och nattklubbar, som installerades i januari i år, som ett resultat av en lagstiftning som gör det möjligt för platser "att ha separata och skyddade utrymmen för rökare" och som de kommer att kunna behålla fram till 2030.

Det finns också "mycket specifika" undantag, till exempel på flygplatser eller andra platser där det inte är möjligt att gå någon annanstans för att röka.

Margarida Tavares framhöll som den "mest revolutionerande" ändringen begränsningen av möjligheten att röka i utomhusutrymmen, inom de perimetrar där byggnader med tillträde för allmänheten är installerade, såsom sjukhus, hälsocentraler, skolor eller högskolor, en åtgärd som ska träda i kraft den 23 oktober.

"På vissa ställen, till exempel på fängelser, skulle det kanske vara lite orättvist om vi gjorde samma sak", sade hon och förklarade att det är möjligt att avgränsa ett ordentligt markerat utrymme där det är möjligt att röka.

"Vi vill skapa en tobaksfri generation senast 2040 och vi tror verkligen att detta är möjligt", sade hon.

Resultat

Sedan tobakslagen trädde i kraft 2007, konstaterade hon, har "många saker förändrats", med en "mycket viktig" minskning av förekomsten av och initieringen till tobaksbruk.

År 2005/2006 var prevalensen 20,9 % av rökarna (mer än 30 % bland män och cirka 12 % bland kvinnor), en siffra som sjönk till 20 % år 2014 (28 % bland män och 13 % bland kvinnor) och till 19 % år 2019 (24 % bland män och 11 % bland kvinnor).

"Vi genomförde begränsningar på platser där det är möjligt att röka och på försäljningsställen, samt andra varningar som placerades ut och detta hade en mycket stor inverkan, särskilt på ungdomar", betonade hon och erinrade om en studie från folkhälsoinstitutet vid universitetet i Porto som visade att 2003 hade 19,9 % av ungdomar i åldern 13 år redan provat tobak, medan 2018 endast 3,9 % hade gjort det.