Antalet dödsfall i april i år var också lägre än i mars (1 604 färre dödsfall; -15,2 %), enligt INE.

Antalet dödsfall på grund av Covid-19 sjönk till 147 (49 färre än i mars), vilket motsvarar 1,6 % av det totala antalet dödsfall. Jämfört med april 2022 var det en minskning med 448 dödsfall på grund av det virus som ledde till en pandemi.

När det gäller födslar registrerade INE 6 994 levande födslar i mars 2023, 4,2 % fler än samma månad föregående år (6 715 barn).

"Det totala antalet registrerade levande födslar under de första tre månaderna 2023 (20 385) var högre än under samma period 2022 (19 342), vilket motsvarar över 1 043 levande födslar (+5,4 %)", säger institutet i den höjdpunkt som publicerades idag.

Enligt samma källa låg det naturliga saldot i mars förra året på -3 535, vilket "lättade jämfört med samma månad 2022", då det låg på -4 085.

"Under de första tre månaderna av 2023 var det ackumulerade värdet av den naturliga balansen -12 885", vilket också visar en minskning i förhållande till den som observerades under samma period 2022 (-13 849), tillade INE.