För att markera slutet på strejken, som pågick i 18 dagar i hela landet, kallade den fackliga plattformen, som inkluderar de nationella lärar- och utbildningsförbunden(Fenprof och FNE), till en samling på Rossio-torget med start klockan 15.00.

Dessförinnan kommer lärarna att samlas framför António Arroio-skolan, ett val som Fenprof i ett uttalande motiverade med behovet av att insistera på att en särskild ordning för uttagningsprov för lärare vid konstskolor ska vara bindande och godkännas.

Strejken, som replikerar ett initiativ från samma fackliga organisationer som genomfördes i början av året, inleddes den 17 april i Porto, varifrån den fortsatte att täcka alla landets distrikt i omvänd alfabetisk ordning, från Viseu till Aveiro, med en genomsnittlig anslutning på nära 80 procent, enligt Fenprof.

Under dagens demonstration i Rossio kommer den fackliga plattformen att tillkännage nya åtgärder som inleds den 22 maj.

Förutom Fenprof och FNE omfattar plattformen fackföreningen för legitimerade lärare (APSL), Pro-Order of Teachers (PRÓ-ORDEM), Union of Educators and Licensed Teachers (SEPLEU), National Union of Education Professionals (SINAPE), National and Democratic Union of Teachers (SINDEP), Independent Union of Teachers and Educators (SIPE) och National Union of Teachers Licensed by Polytechnics and Universities (SPLIU).

Utbildningsministeriet kommer dock att träffa sektorns fackföreningar igen på måndag för kompletterande förhandlingar om de åtgärder som föreslagits av den verkställande myndigheten i syfte att korrigera asymmetrier.