Enligt republikens författning kan parlamentet vid ett veto bekräfta texten med en absolut majoritet av de sittande ledamöterna, 116 av 230, och i så fall måste republikens president offentliggöra diplomet inom åtta dagar från det att det mottagits.