"Domarna har idag en yrkesmässig livslängd som sträcker sig över flera år, vilket är fallet med alla idrottare. Det är därför helt logiskt att anpassa domarkarriären och låta dem som har de fysiska och tekniska förutsättningarna fortsätta att bidra", säger José Fontelas Gomes till Lusa.

Den nuvarande åldersgränsen för fotbollsdomare är 45 år och kan förlängas till 48 år om FPF CA godkänner det. Från och med nu, med den förordning som lagts fram, kan domarnas karriär förlängas med ytterligare två år.

"Åtgärden förblir exceptionell och måste godkännas av CA, förutsatt att domaren är under 50 år den 1 juli det kalenderår då säsongen i fråga börjar", förklarade en officiell källa från FPF för Lusa och betonade att "utöver detta krav måste domaren vara i full fysisk kondition och ha en positiv prestationsbedömning som är lämplig för tävlingskraven".

FPF:s styrelseordförande lovordade fördelarna med denna åtgärd, med tanke på "den enorma erfarenhet som ackumuleras och den kunskap om spelet som kommer från den".

Fontelas Gomes betonade också att denna förlängning "naturligtvis beror på domarens vilja och på den bedömning som rådet kommer att göra av domarens prestation och fysiska nivå".

Denna möjlighet, som redan har trätt i kraft i Italien, omfattar domare av alla kategorier.

Rui Costa, som fyller 47 år i juni, och Manuel Mota, som fyllde 47 år i mars förra året, är de äldsta domarna i den första nationella kategorin.