Banken säger att vinstökningen uppnåddes "trots de negativa effekterna av Bank Millennium", den bank som BCP har i Polen och där banken har haft förluster i samband med lån som beviljats i schweiziska franc.

Mellan januari och mars hade BCP kostnader på 205,7 miljoner euro i samband med portföljen av hypotekslån i schweizerfranc för verksamheten i Polen. I positiv bemärkelse hade BCP, även i Polen, vinster på 127 miljoner euro i samband med försäljningen av andelen i Millennium Financial Services.

I konsoliderade termer ökade den finansiella marginalen (skillnaden mellan vad banken tar ut på lån och vad den betalar på insättningar) med 42,9 % till 664,6 miljoner euro.