I en tidigare notis, då det endast fanns uppgifter för 12 länder, låg Portugal i täten med en tillväxt på 1,6 %. Nu ligger landet bakom Polen, som ökade med 3,9 %.

I det globala scenariot växte euroområdet med i genomsnitt 0,1 % jämfört med sista kvartalet förra året, medan EU:s BNP ökade med 0,2 %, en siffra som reviderades nedåt jämfört med de 0,3 % som angavs i slutet av april.

Som INE redan hade angett ökade Portugals BNP med 1,6 procent i början av året, vilket till och med var en överraskning med tanke på ekonomernas förväntningar. Återhämtningen berodde till stor del på att turismen och exporten tog fart mer än väntat.

Endast Polen ligger före Portugal, som växte med 3,9 % under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2022. Förutom dessa två länder var det bara Finland som uppvisade en kedjetillväxt på över 1 % i början av året (1,1 %).

I veckan offentliggjorde Europeiska kommissionen vårens ekonomiska prognoser, där man reviderade upp prognoserna för den portugisiska ekonomin. De uppskattar att Portugals BNP kommer att växa med 2,4 % i år, vilket är "dubbelt så mycket som EU:s" nivå, som EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni påpekade.