"Lagoas kommun var under den gångna helgen måltavla för en cyberattack som gjorde att hela datasystemet låg nere, en situation som fortsätter än idag".

Enligt Câmara började cyberattacken på lördagseftermiddagen och "slutfördes under de tidiga timmarna på söndagen", efter att man "stulit över 600 megabyte dokument som tillhörde kommunen och hela systemet lades ner".

I meddelandet anger kommunen att rättspolisen, med "samarbete med sina internationella motsvarigheter", redan har inlett utredningar och vidtar alla åtgärder för att identifiera "upphovsmannen till detta brott".

Câmara garanterar att de kommunala enheterna gör ansträngningar för att "försöka återställa det interna systemet", med prioriteringarna att "återupprätta den offentliga servicen", på alla dess områden, och kommunens bokföring och finansiella tjänster, för att "garantera utbetalning av löner till de anställda".

"Trots alla ansträngningar från de inblandade grupperna är det inte möjligt att uppskatta ett datum för återställande av tjänsterna. Ett faktum som vi framför våra ursäkter för och vädjar om förståelse från alla medborgare".