I syfte att förbättra luftkvaliteten vill Lissabons stadsfullmäktige utvidga förbudet mot att köra fordon från före 1996 till att omfatta hela staden, enligt en rapport från Expresso där vice ordförande Filipe Anacoreta Correia intervjuades. Kommunen vill på så sätt förhindra att mer förorenande bilar från icke-invånare kommer in.

Tanken är att förbjuda infarten av förorenande bilar i hela staden och gynna elbilar i centrum. Den kommun som leds av Carlos Moedas har för avsikt att minska biltrafiken i staden enligt vissa kriterier. För närvarande övervakar kommunen om det är nödvändigt att genomföra nya åtgärder och undersöker andra möjligheter.

Sedan slutet av april har kommunen infört förändringar i trafiken och uppmanat bilister att inte korsa flodpromenaden och Baixa. Denna åtgärd håller på att utvärderas och kan komma att ingå i en framtida plan för zonen för minskade utsläpp (ZER), som ska presenteras mellan slutet av detta år och början av nästa. Expresso rapporterar också att kammaren fortfarande vill sänka hastighetsgränserna i vissa områden och höja dem i andra.