Hon framhöll behovet av att anpassa arbetsrätten till det föränderliga klimatet och de höga temperaturerna, och nämnde olyckor som inträffat under mycket varma dagar.