Starmers förslagspaket innehåller bland annat röster för etablerade invandrare. Det förväntas påverka cirka 3,4 miljoner EU-medborgare i Storbritannien som redan har beviljats status som "förinstallerade" och som kan rösta i framtiden.