Att äta hälsosamt, från minst sju livsmedelsgrupper per dag, att spela mentala spel, att träna regelbundet, att umgås regelbundet och att inte röka eller dricka är alla förebyggande åtgärder du kan vidta.