En ökning med 1,5 cent förväntas för både diesel och bensin, säger en källa inom sektorn till Notícias ao Minuto.

Dessa prognoser kommer vid en tidpunkt då genomsnittspriset för enkel diesel är 1,427 euro/liter, medan genomsnittspriset för ren bensin 95 är 1,641 euro/liter, enligt uppgifter från generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG) .

Det bör noteras att dessa genomsnittspriser "beräknas på grundval av de priser som meddelas av bensinstationerna, viktade med de kvantiteter som sålts under den senast kända perioden, med hänsyn tagen till de rabatter som tillämpas på bensinstationerna, såsom fleet cards och andra".

Det genomsnittliga veckopriset, beräknat av Energy Services Regulatory Entity (ERSE), ökade jämfört med förra veckan med 1,7 % för bensin och 2,1 % för diesel, enligt en rapport som offentliggjordes i måndags.