"En av mina önskemål till min kollega João Gomes Cravinho var att han skulle be TAP:s ledning att skapa en direktlinje mellan Portugal och Sydafrika för att öka turismen på båda sidor och se till att turistsektorn, som drabbades hårt av pandemin, återhämtar sig", sade Pandor i slutet av ett möte med den portugisiska multinationella staten i Lissabon.

Mötet mellan de båda ledarna tjänade till att "gemensamt analysera de bilaterala förbindelserna, som är mycket goda, och gjorde det möjligt att identifiera flera områden där samarbetet och det gemensamma arbetet kan intensifieras, t.ex. ekonomi, förnybar energi, jordbruk och hav", sade minister João Gomes Cravinho.

Den sydafrikanska ministern lyfte också fram den blå ekonomin och energi som prioriterade områden och försäkrade att "alla personer eller företag med energilösningar är välkomna", vilket underförstått syftar på de frekventa strömavbrott som drabbar Sydafrika och som hämmar den ekonomiska tillväxten och industriproduktionen.

När Naledi Pandor tillfrågades om fler detaljer om republikens presidents besök i sitt land, som en del av firandet av Portugals dag, Camões och de portugisiska gemenskaperna, sade hon att det kommer att bli "ett stort firande", men avböjde att ge ytterligare detaljer.