Eftersom ingen av dem fick mer än hälften av rösterna kommer de att ställas mot varandra i en andra omgång den 28 maj. På tredje plats, med 5,17 %, kom Ogan, vars inflytande kan avgöra Turkiets framtid. Sist kom Ince, med 0,44 %, som drog sig ur tre dagar innan omröstningen avslutades.