I ett meddelande avslöjade Madeiras regionala sekretariat för social integration och medborgarskap att Madeira i april hade 4 055 färre arbetslösa jämfört med samma månad 2022.

Enligt den regionala regeringen fanns det i slutet av april 2023 9 025 arbetslösa inskrivna vid Madeiras arbetslivsinstitut(IEM), vilket motsvarar en minskning av antalet inskrivna med 4,5 procent jämfört med mars förra året (-426 inskrivna).

Det regionala sekretariatet för social integration och medborgarskap citerar de siffror som Institutet för sysselsättning och yrkesutbildning(IEFP) har offentliggjort för april månad och säger att "Madeira sticker tydligt ut från de andra regionerna och visar den största minskningen (-31,0 %) jämfört med året innan, framför Algarve (-16,6 %) och Azorerna (-14,3 %)".

I samma dokument kan man läsa att "enligt den senaste indikatorn från IEFP hade regionen [Madeira] i april den tredje största minskningen i landet och låg över det nationella genomsnittet (-3,5 %)".

"Detta är det lägsta värdet som registrerats sedan 2009 och markerar en konsoliderad bana i de indikatorer som hänvisar till Madeira", avslutade det regionala sekretariatet för social integration och medborgarskap.