BdP:s uppgifter visar att intäkterna från turistverksamhet, som beräknas genom utländska turisters utgifter i Portugal, i mars var 433,51 miljoner euro högre än samma månad förra året.

Vid en jämförelse med samma månad 2019, som fram till förra året var det bästa året någonsin när det gäller turistintäkter, ökade intäkterna med 46,4 %, en ökning med mer än 518 miljoner euro.