Enligt BBC:s uppgifter uppger det offentliga ministeriet i den tyska delstaten Braunschweig följande: "Som en del av utredningen av fallet Madeleine McCann vidtas för närvarande åtgärder i samband med det pågående straffrättsliga förfarandet i Portugal".

Samma källa klargjorde också att sådana "åtgärder genomförs av de portugisiska polismyndigheterna", som har "stöd av agenter från den tyska federala kriminalpolisen".

"Ytterligare information om den pågående situationen kommer inte att offentliggöras vid denna tidpunkt", avslutas uttalandet.