"Enligt uppgifter från januari och februari i år är Portugal det åttonde turistmålet bland de tio populäraste resmålen bland européer, och ligger därmed före Nederländerna, Sverige och Irland. Storbritannien och Spanien hamnar på första respektive andra plats, och USA är det enda icke-europeiska land som ingår i rankingen", påpekar studien och rapporteras av Publituris.

I studien från Mastercard Economic Institute dras slutsatsen att både fritids- och affärsresor redan har återhämtat sig och växer mer än förra året, och när det gäller affärsresor skedde återhämtningen "framför allt från andra halvåret 2022 och fram till början av 2023, då de överträffade fritidsresorna, i regioner som gynnade återvändandet till 'kontoret'".

Fritidsresor, å andra sidan, bibehöll "en robust tillväxtbana, med en ökning på 25 % jämfört med föregående år", enligt studien, som samlar information om det globala resandet och tar hänsyn till förändringar i ekonomiska scenarier och den växande konsumentefterfrågan.

En av de viktigaste slutsatserna i studien är också att turisterna fortsätter att prioritera upplevelser och att de till och med registrerar en "ökad efterfrågan på mer exklusiva upplevelser".

I Portugal och enligt Mastercard Economic Institute har efterfrågan på upplevelser mer än fördubblats (151,6 %) jämfört med 2019 och ökat med 45,3 % jämfört med mars 2023 med föregående år, i en trend som står i motsats till utgifterna för köp av varor, som registrerat en lägre tillväxt, med 68 % jämfört med 2019 och 35 % på årsbasis.