I ett yttrande om Portugals stabilitetsprogram och det nationella reformprogrammet uppmanar Europeiska kommissionen Portugal att "upphöra med de energistödsåtgärder som är i kraft i slutet av 2023 och använda motsvarande besparingar för att minska det offentliga underskottet".

I en situation med en möjlig energikris nästa vinter begär gemenskapens verkställande organ att dessa nya stödåtgärder för ytterligare ökningar av energipriserna ska "inriktas på att skydda utsatta familjer och företag, som är tillgängliga ur budgetsynpunkt och som bevarar incitamenten till energibesparingar".

Rekommendationen kommer efter att regeringen i förra veckan sade att den skulle följa "den allmänna vägledning" som ges till Europeiska unionens (EU) länder när det gäller energikrisen, men medgav att det offentliga stödet skulle upphöra 2024, om det inte är motiverat, i enlighet med Europeiska kommissionens planer.