Enligt Portal da Queixa är förseningar i att erhålla handlingar, svårigheter att kontakta organet och problem med SEF:s onlineplattform de viktigaste klagomålen, vilket gör SEF till en av de tjänster som MAI klagar mest på.

I samband med att nya datum redan har tillkännagivits för strejken för inspektörer från utlännings- och gränsbevakningstjänsten (SEF) på flygplatserna i Lissabon, Porto, Faro och Madeira - i slutet av maj och juni - har Portal da Queixa genomfört en analys för att bedöma medborgarnas tillfredsställelse med organisationen.

Sedan början av året och fram till den 22 maj har 1 357 klagomål registrerats på Portal da Queixa, vilket är en ökning med cirka 363 procent jämfört med samma period förra året. Enligt analysen har volymen av klagomål som riktats till SEF mellan februari och mars 2023 registrerat en betydande ökning på 1 565‰, med 49 klagomål i februari och 816 registrerade i mars.

En av de främsta orsakerna till klagomålen är förseningar i processen för att erhålla handlingar (brådskande förfrågningar), vilket genererade 740 klagomål mellan den 1 januari och den 22 maj, en ökning med 422 % jämfört med samma period förra året.

SEF-sidan på Portal da Queixa visar hur missnöjda konsumenterna är med tjänsten, eftersom den har ett nöjdhetsindex på 18,2 av 100, en svarsfrekvens på 14,1 % och en lösningsfrekvens på 15,2 %. Dessa indikatorer återspeglar organets dåliga resultat när det gäller att svara på och lösa problem som rapporteras.

"Det är oundvikligt att SEF:s bristande svar på klagomål skapar ett negativt rykte för tjänsten, trots att Portal da Queixa - inom ramen för vårt projekt för socialt ansvar - erbjuder alla sina funktioner gratis till offentliga organ för att främja förtroendet för offentliga tjänster", betonar Pedro Lourenço, grundare av Portal da Queixa.