1. Informell framtid


Den första är den "informella framtiden", som är den vanligaste. Du böjer helt enkelt verbet ir (att gå) i presens(vou, vais, vai, vamos eller vão) och följer det med huvudverbet i infinitivform. Till exempel:

- Eu vou correr - Jag ska springa.

- Ela vai chegar amanhã - Hon kommer att anlända i morgon.

-

En av de vanligaste fällorna för inlärare som övergår från spanskan är att lägga till ett a efter ir-böjningen, som i den spanska meningen "Voy a correr". Lägg inte till ett a på portugisiska.


2. Nutid


När sammanhanget är tydligt kan du bara använda presens för att hänvisa till en handling som sker i en omedelbar framtid. Till exempel översätts Eu pago mer bokstavligt till "Jag betalar", men om du är på kaféet med vänner och notan kommer är det tydligt att du menar "Jag ska betala". På samma sätt är det i Eles chegam amanhã (De anländer i morgon) tydligt att det handlar om en framtida handling om man använder ordet i morgon.


3. "Futuro do Indicativo"


Detta är den "officiella" futurumformen, men den används oftare i litterära sammanhang eller i mer formella interaktioner. Ändå är det en enkel verbböjning att lära sig, eftersom böjningen, med undantag för endast tre verb, bildas bara genom att lägga till dessa ändelser på infinitivverbet (-ei, -ás, -á, -emos, -ão). Till exempel:

Ela chegará amanhã - Hon kommer att anlända i morgon.


Om du vill veta mer, besök www.PracticePortuguese.com/AnswerKey