Beslutet fattades på grund av hälso- och säkerhetsproblem, eftersom kommunens låga befolkningstäthet innebär att de inte har tillräckligt med tekniker för att utföra säkerhetskontroller på de över 200 skolor som de administrerar. Detta har mötts av kritik från den lokala uppblåsbara branschen.