En tidigare anställd berättade för tidningen att anledningen till detta var att förhindra att flygplan skulle få startförbud trots att de hade funktionsfel som skulle göra dem startförbud.