Enligt justitieministeriet finansieras projektet av Recovery and Resilience Plan (PRR) och efterträder Online Company som skapades 2006 för att förenkla förfarandena och minska byråkratin i samband med bildandet av företag.

Genom https://justica.gov.pt/empresa kommer alla som har ett medborgarkort med en aktiverad digital signatur och kvalificerade yrkesverksamma, såsom advokater, notarier och solicitors, att kunna få tillgång till tjänsten.

Den nya plattformen kommer att säkerställa korsreferenser med olika tillgängliga databaser, med utvecklingen av interoperabilitet med skattemyndigheten och socialförsäkringen, bland andra offentliga enheter, förutom länkar till CTT och SIBS.

"Förutom enskilda firmor och aktiebolag kommer plattformen också att göra det möjligt att skapa aktiebolag, en möjlighet som har varit upphävd sedan 2017", säger ministeriet som övervakas av minister Catarina Sarmento e Castro.

Enligt information från justitieministeriet som skickats till Lusa är några av de viktigaste fördelarna med plattformen ökad effektivitet, öppenhet och tillgång till att fylla i ansökningar, möjligheten att betala med MBWay, tillhandahållande av "onlinetjänster" för utländska medborgare som vill investera i Portugal och starka autentiseringssystem för att bekämpa penningtvätt.