Torkan i flera europeiska länder har föranlett en internationell varning och till och med fått jordbruksminister Maria do Céu Antunes att be om stödåtgärder i Bryssel.

Nu ger en bild som tagits av NASA: s Terra-satellit en uppfattning om situationen i södra Spanien och Portugal. I den publikation som delats av den amerikanska rymdorganisationen är det möjligt att se en jämförelse mellan situationen i maj 2022 och för närvarande 2023.

De höga temperaturer som kändes i början av andra kvartalet i år var ansvariga för den nuvarande torkan, som har förvandlat tidigare gröna områden till gula och bruna zoner.