I undersökningen svarade 62% av de tyska männen att de vanligtvis eller alltid sitter ner, jämfört med 50% av svenskarna, 34% av italienarna och 23% av britterna. Med tiden har många tyska urologer kommit fram till att det är bekvämare för den manliga anatomin att sitta ner.