Alla berättigade anställda kommer att få en vinstdelningsbonus på 6,65 månadslöner och en extra bonus på 1,5 månadslöner. Detta efter att anställda tvingats gå ner i lön med upp till 60% för att behålla sina jobb under nedstängningen.