Detta för att få alkohol att överensstämma med kraven för andra livsmedels- och dryckesförpackningar. Detta har fått kritik från den italienska ambassadören, som kallar åtgärden "helt oproportionerlig".