Detta värde beräknas för de första sex månaderna efter barnets födelse, jämfört med perioden före graviditeten, och beror i huvudsak på "52% ökning av utgifterna inom detaljhandeln, 36% inom hälsa, 16% inom el och gas och 9% inom vatten", specificerade INE.

Utbildningskostnaderna ökar däremot efter att barnet är sex månader gammalt.

INE korsade administrativa uppgifter från olika källor, nämligen fakturor som deklarerats med IRS, för att verifiera vilka förändringar som sker i utgiftsmönstret för familjer med det första barnets födelse.

Under de första sex månaderna efter födseln minskar utgifterna för transporter med 34% och utgifterna för boende och catering med 31%, "återhämtar sig endast på barnets första födelsedag".

Utgifterna börjar öka efter den fjärde graviditetsmånaden och ökar under de tre månaderna före förlossningen, då utgifterna i genomsnitt är 16,8 % högre än utgiftsnivåerna före graviditeten.

"Under förlossningsmånaden når hushållens utgifter sin topp och är i genomsnitt 19,7 % högre under de första sex månaderna efter förlossningen", står det i dokumentet.

De ökade utgifterna från och med den fjärde graviditetsmånaden beror främst på inköp i detaljhandeln.