Markus, den andra evangelisten, var son till en viss Maria och kusin till Barnabas. Han omvändes troligen till kristendomen av Petrus, och hans hus i Jerusalem fungerade som mötesplats för kristna i tider av förföljelse (Apg 12:12).


Under den första missionsresan var han associerad med Paulus och Barnabas, som han övergav i Perga i Mindre Asien. Några år senare kände sig Paulus fortfarande sårad och vägrade att ta med honom på den andra missionsresan. Deras oenighet var så skarp att de separerade: Barnabas och Markus seglade till Cypern medan Paulus och Silas åkte till Syrien (Apg 15:38). Därefter fungerade Markus som sekreterare och tolk åt Petrus, som brukade kalla honom son (1 Petrus 5:13). Markus följde med Petrus till Rom, där han också försonades med Paulus, som fördes dit som fånge.

Credits: PA; Författare: PA: PA;

Enligt traditionen skrev Markus sitt evangelium i Rom och baserade det på Petrus' läror. Efter att ha avslutat det reste han till Alexandria i Egypten, där han predikade evangeliet och grundade kyrkan. Därefter arresterades han för sin tro på Kristus och torterades genom att släpas över stenar. När han sedan satt i fängelse tröstades han av en syn av vår Herre, som kallade honom till sitt himmelska rike. På 800-talet fördes Markus kropp från Alexandria till Venedig och förvarades i den gyllene basilika som är tillägnad hans namn.