"De investeringar som gjorts av investerare bosatta i europeiska länder sticker ut". Av de 630 miljoner euro i utländska direktinvesteringar på nationellt territorium avser mer än 350 miljoner europeiska investerare, det vill säga mer än hälften av det totala beloppet, enligt BdP:s uppgifter och rapporter från ECO.

I slutet av första kvartalet i år uppgick de utländska direktinvesteringarna i Portugal (FDI) till 172 miljarder euro, dvs. mer än dubbelt så mycket som de utländska direktinvesteringarna i Portugal (FDI), som uppgick till 63 miljarder euro, påpekar Mário Centeno.

Enligt BdP har "bestånden ökat sedan 2008", om än i olika takt: utländska direktinvesteringar i Portugal "mer än fördubblades mellan 2008 och första kvartalet 2023", medan Portugals direktinvesteringar utomlands "växte med 18 %".