Siffrorna offentliggjordes av minister Ana Mendes Godinho under presentationen av "Annual Report on the Evolution of Collective Bargaining in 2022", av Center for Labor Relations (CRL) och rapporterades av ECO.

"Dessa siffror visar dimensionen av antalet utländska arbetstagare som kommer in på den portugisiska arbetsmarknaden, men det betyder också att vi verkligen måste ha denna kapacitet att få utländska arbetstagare att arbeta i Portugal, just för att svara på de stora utmaningarna att locka och behålla talanger i organisationer", ansåg ministern för arbetsmarknad, solidaritet och social trygghet.

Redan i globala termer "har vi mer än 180 000 arbetstagare som deklarerats till socialförsäkringen från januari till april, jämfört med samma period". "Om vi jämför med antalet arbetstagare som anmäldes till socialförsäkringen 2015, har vi över en miljon arbetstagare som anmäldes under perioden", sade hon under sitt tal.

När det gäller den genomsnittliga lönen som deklarerats till socialförsäkringen nämnde Ana Mendes Godinho också att det under de första fyra månaderna 2023 skedde en ökning med cirka 8 %.