Förra året reste 360 portugiser in i Island, vilket motsvarar 2,3 procent av det totala antalet utlänningar som reste in i landet: 15,438.

"Efter den lilla ökningen av antalet portugisiska ankomster till Island 2021, 2022 emigration till detta land ökar igen, med inresa av 360 portugisiska, vilket motsvarar en ökning med 76,5 procent jämfört med 2021", läser noten från Emigration Observatory.

Mellan 2000 och 2022 registrerades det lägsta antalet portugisiska inresor till Island 2002 (sju inresor) och det högsta 2004 (520 inresor).

År 2004 stod den portugisiska emigrationen för cirka en femtedel av de utlänningar som reste in i landet.