Enligt resultaten från "Business and Consumer Surveys" från National Institute of Statistics(INE), "ökade konsumenternas förtroendeindikator mellan december och maj och nådde det högsta värdet sedan februari 2022, efter att i november ha registrerat det lägsta värdet sedan pandemin började, i april 2020".

När det gäller indikatorn för det ekonomiska klimatet "minskade den i maj efter att ha ökat mellan januari och april", med förtroendeindikatorer som minskade i alla undersökta sektorer: Tillverkningsindustrin, byggsektorn och offentliga arbeten, handel och tjänster.