"I april 2023 pekar den preliminära indikatorn för resor och turism på en exporttillväxt på 22,5 procent jämfört med april 2022 (efter en variation på 36,1 procent i mars) och en importtillväxt på 10,0 procent (efter en förändring på 18,0 procent i mars)", enligt Bank of Portugal(BdP).

Enligt banken visar dessa värden en avmattning jämfört med den tillväxt som observerades under årets tre första månader, och denna avmattning har "påverkats av åtgärderna som svar på Covid-19-pandemin, som var mer restriktiva under det första kvartalet 2022 än i april 2022".

De serier som presenteras av BdP är preliminära värden för den årliga förändringstakten, både för utgifter för utländska turister i Portugal (även känd som export eller krediter) och för utgifter för invånare i Portugal när de reser till andra länder (även känd som för import eller debiteringar).

Enligt centralbanken är "denna information baserad på en mer begränsad uppsättning information, främst från bankkort, och ersätter inte de historiska serierna av export och import av resor och turism som publiceras i BPstat".