Lagen som förbjuder användningen av dessa påsar skulle ha trätt i kraft torsdagen den 1 juni, men regeringen har istället ändrat reglerna och kommer att ta betalt av kunderna, enligt en rapport från Jornal de Notícias.

"I framtiden bör man föredra att använda egna påsar eller återanvändbara alternativ. Användningen av mycket lätta påsar kommer att bli föremål för betalning av ett bidrag som liknar lätta plastpåsar", förklarade ministeriet för miljö och klimatåtgärder(MAAC). Med denna förändring anser regeringen att den "uppfyller europeiska standarder".

Ministeriet, som leds av Duarte Cordeiro, sade dock inte vilket belopp som kommer att betalas, eller när avgiften kommer att träda i kraft.