Under perioden 2020-2022 beräknades den förväntade livslängden vid födseln till 80,96 år, 78,05 år för män och 83,52 år för kvinnor.

Detta är, "i förhållande till de föregående tre åren, en ökning med 0,01 år för män och en minskning med 0,01 år för kvinnor, till följd av ökningen av antalet dödsfall i samband med Covid-19-pandemin".

Den förväntade livslängden vid 65 års ålder under perioden 2020-2022 uppskattades till 19,61 år för den totala befolkningen.

"Vid 65 års ålder kunde män förvänta sig att leva 17,76 år och kvinnor 20,98 år, vilket motsvarade en liten minskning (-0,01 år) för män och ingen förändring i förväntad livslängd vid 65 års ålder för kvinnor, jämfört med 2019-2021. Under de senaste tio åren har den förväntade livslängden vid 65 års ålder ökat med 9,7 månader för män och 8,5 månader för kvinnor".