Jupiter befinner sig i en mycket gynnsam position i juni och hjälper oss att se en större framtidsvision för mänskligheten kopplad till högre medvetande och med en djupare koppling till jorden och naturen. Jupiter kommer att stanna i Oxen fram till maj 2024. Särskilt om du har din sol, måne eller ascendent i Oxen, kommer Jupiter sannolikt att medföra personliga tillväxtmöjligheter, chanser att resa, utöka ditt företag eller utöka ditt sociala liv. Det kan leda till mer överflöd för dig, mer framgång och erkännande.

Vi har en fullmåne i Skytten den 4 juni, och ofta kan detta leda till att frågor slutförs, kulminerar eller avslutas vid den här tiden. Vi påbörjar också några långvariga transiter fram till våren 2026 där vi gradvis kommer att känna oss mycket mer psykiskt känsliga än vi någonsin har gjort. Vi kommer sannolikt gradvis att känna oss mindre täta, mer fulla av ljus, och börja uppleva fler nedladdningar eller till och med ansluta till andra galaktiska varelser på ett större sätt än någonsin tidigare. Vi upplöser våra gamla 3D-jag och "morphar" med något större och mer högfrekvent. Ibland kan detta kännas förvirrande eller destabiliserande, men vet bara att denna process är positiv.

Rättslig utveckling

Skytten är ett tecken som är kopplat till sanning, integritet och ärlighet, och lagen. Detta verkar vara ett stort tema under denna fullmåne eftersom det förstärks av andra aspekter. Det är också förknippat med rättvisa, trossystem, vad vi har trott på och litat på som mycket väl kan tyckas vara bristfälligt nu, med olika sanningar som kommer fram i ljuset. Skytten är inte bara kopplad till människoskapad lag och rättvisa utan också till naturlag. Så vi kan mycket väl få se några viktiga rättsliga utvecklingar runt denna tid.

Viktiga fakta och nyheter kommer att komma till oss mycket snabbt i juni, särskilt från den 11:e och framåt, när kommunikationsplaneten Merkurius flyttar in i sitt eget tecken Tvillingarna. Både planeten Merkurius och Tvillingarna är kopplade till hastighet, och Tvillingarna till fakta, information och nyheter, så vi kommer att få en del snabb non-stop information den här månaden. Försök att använda ditt hjärta och din intuition för att urskilja vad som är sanning, snarare än att bara använda ditt sinne - eftersom du kan känna dig överväldigad av så mycket information.

Frågor kring makt och kontrollsystem i samhällen kan också komma upp i nyheterna under juni, med oss som utvärderar hur väl dessa har fungerat på senare tid. Kom ihåg att allt i din verklighet kommer från din frekvens, och det är bara du som bestämmer det. Vi väljer alla individuellt våra tankar och våra känslomässiga reaktioner på händelser och dessa i kombination producerar vår inställda frekvenspunkt. Det är den, som vi sänder 24/7, som bestämmer den verklighet som vi upplever, eftersom den skapar geometrin runt oss i plasman. Är den sammanhängande eller inte? Och är den därför symmetrisk och vacker eller inte, eftersom det är den energetiska arkitekturen för era morgondagar.

Anslutning

Vet också att vi ständigt skapar från det osynliga, 24/7, även om vi i allmänhet inte är medvetna om det. Ju fler av oss som samlas på samma frekvens, till exempel "Jag välkomnar ett expanderande medvetande av kärlek", bygger ett energetiskt hologram, en våg, ja en tsunami, av kärlekens kraft som är ostoppbar i sitt skapande av en bättre värld. Vi förändrar kvantfältet genom att känna den mest kraftfulla kraften i universum, vilket vi alla kan göra gratis, hemifrån, helt enkelt genom att ansluta oss till den frekvensen.

Vi befinner oss i början av en ny tidsålder med en ny jord när vi kommer att ha en mycket starkare koppling till jorden och naturen än vi har haft under den här livstiden, och det kommer att vara underbart givande.

Nymånen i Tvillingarna den 18:e är en påminnelse om att allt i våra liv börjar med en tanke. Precis som en arkitekt föreställer sig ett hus, han har en tanke, utvecklar den till en ritning på ett 2D-papper och så småningom blir den tanken ett 3D-hus. Detta är samma process genom vilken vi manifesterar, och denna nymåne är en påminnelse om att varje manifestation i våra liv börjar på detta sätt. Om vi kan bli mer disciplinerade och medvetna om våra tankar, kan vi börja skapa ett mer underbart liv, om vi försöker leva i kärlek, glädje, fred och medkänsla.

Välsignelser till er alla.


Om Pam Gregory

Pam Gregory har sysslat med astrologi i över 45 år och driver en mycket välbesökt astrologisk praktik. Hon har en populär YouTube-kanal med uppdateringar och intervjuer och är författare till två bästsäljande böcker, You Don't Really Believe in Astrology, Do You? och How to Co-Create using the Secret Language of the Universe. Pam erbjuder flera undervisningsvideor tillgängliga från hennes webbplats www.pamgregory.com och skriver också ett långt månatligt nyhetsbrev.

Hon arbetar inte längre med klienter eftersom hon är fokuserad på att hjälpa kollektivet genom denna enorma andliga transformation. Förutom YouTube hittar du henne på Unifyd, MeWe och Facebook med regelbundna astrologiska uppdateringar.


Author

Pam Gregory has been involved with astrology for over 45 years, and runs a very busy astrology practice. She has a popular YouTube channel with updates and interviews, is the author of two best-selling books, You Don’t Really Believe in Astrology, Do You? and How to Co-Create using the Secret Language of the Universe. Pam offers several teaching videos available from her website: www.pamgregory.com and also writes a long monthly newsletter.

She is no longer doing client work as she is focused on helping the collective through this huge spiritual transformation. As well as YouTube you’ll find her on Unifyd, MeWe and Facebook with regular astrology updates.’

Pam Gregory