I en rapport från Notícias ao Minuto inledde kontoret för vice ordföranden i Lissabon kommun, som undertecknade kontraktet med Copenhagenize den 30 mars i år, med att säkerställa att "arbetet pågår". "Den här veckan kommer CML att lansera ett användarsamråd om nätverksproblem och gemensamt skapande av lösningar, genom en undersökning som kommer att göras tillgänglig på CML:s webbplats", tillade han.

Målet med projektet är att skapa "ett cykelnätverk med alla säkerhetsvillkor" i huvudstaden.

Det är därför nödvändigt att bedöma och tekniskt granska det befintliga cykelnätet, "för att säkerställa att cykelinfrastrukturen ger bästa möjliga säkerhetsförhållanden för alla typer av cykelanvändare - oavsett ålder, typ av cykel eller erfarenhetsnivå", säger Filipe Anacoreta Correias kontor.