"Vissa föremål samlades in som en del av operationen. De kommer att utvärderas under de kommande dagarna och veckorna", förklarade åklagarmyndigheten och rapporterades av Sky News.

Myndigheterna underströk dock att "det ännu inte är möjligt att säga" om några av dessa föremål är relaterade till utredningen i fråga.

Detta är den senaste uppdateringen från Tyskland, som deltog i de sökningar som ägde rum förra veckan, under tre dagar, vid Arade-dammen, i kommunen Silves, distriktet Faro.

De nya sökningarna begärdes av BKA, en särskild tysk utredningsenhet, och samordnades tillsammans med den rättsliga polisen(PJ). Även de brittiska myndigheterna deltog i operationen.

Direkt efter insatsen, som ägde rum mellan den 23 och 25 maj, meddelade PJ att det insamlade materialet skulle överlämnas till de tyska myndigheterna "i enlighet med reglerna för internationellt rättsligt samarbete".