Ett foto som delats av sidan Soajo - Paraiso Natural - PNPGerês visar de tre djuren som vilar i rondellen, alla vända mot trafikflödet.

Bildtexten lyder: "Boskapen är fortfarande här nere och eskorterar Serra de Soajo. Men med respekt för trafikriktningen...".


Bilden har hittills fått mer än sextusen reaktioner och mer än tvåhundra kommentarer.

Serra do Soajo är den sjätte högsta punkten på det portugisiska fastlandet.